Kết hôn với chồng người Mỹ giờ phải làm sao để xin định cư?

Hỏi: Tôi vừa kết hôn với một người đàn ông đã có quốc tịch Mỹ. Nay tôi muốn sang Mỹ định cư vậy tôi phải làm gì tiếp theo? (Kiều Trinh)

Đáp:

Chào chị Kiều Trinh,

Sau khi chị và chồng chị được cấp giấy chứng nhận kết hôn, chị có thể nộp đơn bảo lãnh chồng của chị với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Sau khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh chồng của chị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi chồng của chị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà chồng chị đang sinh sống.
Văn phòng chúng tôi sẽ giúp chị hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh chồng theo yêu cầu của Sở Di Trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của chị,cho đến khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận. Đồng thời chúng tôi cũng cập nhật thông tin thường xuyên đến chị. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp chị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết hay chữ ký của chồng chị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh chồng một cách nhanh nhất.

THỜI GIAN YÊU CẦU
Thời gian chờ đợi cho đến khi hồ sơ bảo lãnh chồng được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thông thường để hoàn tất bộ hồ sơ bảo lãnh chồng thường phải mất từ 6 đến 8 tháng
Phí nộp hồ sơ Bảo lãnh chồng cho Sở Di Trú (USCIS) là : 420$

4. BƯỚC 4 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH CHỒNG LÀ LÀM BẢO TRỢ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC GIẤY TỜ TẠI TRUNG TÂM CHIẾU KHÁNG QUỐC GIA (NVC)
Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, bộ hồ sơ bảo lãnh chồng của chị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác cho người được bảo lãnh. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ bảo lãnh chồng của chị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.
Văn phòng của chúng tôi ở Hoa Kỳ và ở Sài Gòn sẽ chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để nộp vào NVC sớm nhất và theo dõi hồ sơ bảo lãnh chồng của chị tại NVC cho đến khi nhận được giấy hẹn phỏng vấn.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH
Người bảo lãnh cho chồng phải hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh cho thấy rằng đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn đó.

THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 4 – 7 tháng.
Phí trả cho NVC: 120$ cho người bảo lãnh và 325$ cho đương đơn

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM YÊU CẦU THUẾ THU NHẬP: http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf

5. BƯỚC 5 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH CHỒNG LÀ PHỎNG VẤN VỚI LÃNH SỰ QUÁN:
Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình bảo lãnh chồng. chồng của chị phải chứng minh được mối quan hệ giữa chị và chồng của mình là thật. chồng của chị phải sẵn sàng trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ giữa chị và chồng của mình. Văn phòng ở Việt Nam của chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những câu hỏi và bằng chứng có liên quan đến buổi phỏng vấn cho Chồng của chị.

6. THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỚI SỞ DI TRÚ – NẾU HỒ SƠ BẢO LÃNH CHỒNG BỊ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MỸ TỪ CHỐI
Nếu đơn bảo lãnh chồng chị bị Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam từ chối, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh chồng mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho chị 1 lá thư cho phép chị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam.
Văn phòng chúng tôi có thể giúp chị chuẩn bị thư khiếu nại cùng với các tài liệu bổ sung để đáp lại thư yêu cầu của Sở Di Trú. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của chị để chắc chắn rằng hồ sơ bảo lãnh chồng của chị sẽ được xem xét trong khung thời gian tiến hành của Sở Di Trú. Đồng thời nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng, chúng tôi sẽ giúp chị chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn tất để nộp cho Sở Di Trú.

Chúc chị thành công!