Một học sinh có visa F-1 có thể làm việc tại Mỹ không?

 

Nhiều du học sinh mong muốn khi sang Mỹ du học sẽ kiếm thêm được một việc làm thêm nào đó để trang trải chi phí cũng như muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập. Tuy nhiên nếu không phải làm chui hay làm vào kỳ nghỉ hè thì du học sinh phải tuân theo quy định của visa du học cũng như quy định của mỗi trường học.

du-hoc-sinh-my-co-duoc-lam-them-khong

Học sinh toàn thời gian có visa loại F có thể tìm việc làm trong khuôn viên của trường nhưng không quá 20 giờ mỗi tuần. Sau năm đầu tiên ở tình trạng học sinh, đương đơn có thể xin việc làm bên ngoài khuôn viên của trường với sự cho phép của USCIS. Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn học sinh của trường bạn học hoặc sắp nhập học để biết thêm thông tin.