Bằng lái xe Việt Nam có được lái xe khi đang du lịch ở Úc không?

Bằng lái xe Việt Nam có được lái xe khi đang du lịch ở Úc không?

Hỏi: Tháng tới tôi sang Úc công tác sẵn dịp nghĩ dưỡng dài hạn. Tôi có bạn bè bên đó khá nhiều, nên tôi dự định sẽ thuê xe ô tô hoặc mượn của bạn bè để di chuyển công việc và du lịch cho tiện. Tôi không biết là với bằng lái xe Việt …
Read more