Visa đi Canada du lịch hết hạn có gia hạn lại được không?

Hết hạn visa Canada có gia hạn được không

Visa Canada là nằm trong diện xin visa khó, vì vậy trong quá trinh xin cấp duyệt bạn sẽ găp không ít những khó khăn. Đã có rất nhiều trường hợp bị từ chối visa, và những đương đơn này cũng không được thông báo những lý do khiến họ bị trượt visa. Với những …
Read more