Nếu bị từ chối visa Hàn Quốc thì bao lâu mới được xin lại?

Nếu bị từ chối visa Hàn Quốc thì bao lâu mới được xin lại?

Việc xin visa Hàn Quốc có thể gặp phải một số khó khăn vì yêu cầu của Đại sứ quán Hàn Quốc cũng khá chặt chẽ. Trong trường hợp visa của bạn bị từ chối, có thể sẽ làm bạn cảm thấy lo lắng và muốn biết bao lâu sau mới có thể xin lại. …
Read more