Nếu visa Úc hết hạn thì phải làm như thế nào?

Nếu visa Úc hết hạn thì phải làm như thế nào?

Khi bạn xin visa Úc, trên thông tin của visa sẽ ghi đầy về thời hạn sử dụng cũng như thời gian lưu trú chính xác dành cho mục đích chuyến đi của bạn. Trong trường hợp đang sử dụng mà Nếu visa Úc hết hạn thì phải làm như thế nào? Tham khảo thêm …
Read more