Thời gian xin visa Canada mất bao lâu?

Thời gian xin visa Canada mất bao lâu?

Dù là đến Canada với mục đích du lịch, thăm thân hay công tác thì bắt buộc bạn phải xin được visa Canada. Tuy nhiên, xin visa Canada không phải là chuyện đơn giản. Bạn sẽ phải vướng mắc về chuẩn bị hồ sơ cũng như vấn đề thời gian xin visa Canada mất bao lâu? …
Read more