Điều kiện áp dụng khi xin visa Hàn Quốc theo diện công tác thương mại

Điều kiện xin visa công tác Hàn Quốc

Để phục vụ cho các nhu cầu hợp tác làm ăn giữa các công ty ở Hàn Quốc với Việt Nam, và để kiểm soát dễ dàng vấn đề nhập cảnh vào Hàn Quốc, yêu cầu phải có một loại visa giúp các đương đơn được cử đi công tác, giao thương hay ký hợp …
Read more