Bảo lãnh xin visa Úc thăm thân khi đã từng có người thân bị trục xuất

Xin visa thăm thân Úc cho công dân Việt Nam

Úc là một trong những quốc gia khó khăn trong vấn đề cấp thị thực nhập cảnh cho công dân nước ngoài. Ngoài những điều kiện yêu cầu đương đơn cung cấp, việc xét duyệt hồ sơ lâu hơn các nước khác và chặt chẽ hơn. Nếu bạn có người thân muốn bảo lãnh sang …
Read more