Chứng minh “có sự ràng buộc ở Việt Nam” như thế nào khi xin visa?

Không phải là tùy chọn mà việc chứng minh sự ràng ở Việt Nam khi xin visa đi các nước phát triển đó là sự bắt buộc. “Những sự ràng buộc” ở đây là những khía cạnh cuộc sống của đương đơn mà chúng ràng buộc đương đơn với nơi mình cư trú, bao gồm các mối quan hệ gia đình, công việc và sở hữu tài sản.

Trong trường hợp đương đơn còn nhỏ tuổi viên chức phỏng vấn sẽ xem xét về trình độ học vấn, bảng điểm, tình trạng cha mẹ của đương đơn và những kế hoạch trong tương lai cũng như triển vọng tiềm năng của đương đơn ở Việt Nam. Mỗi đương đơn có một tình trạng khác nhau, nên sẽ không có một câu trả lời chung cho đương đơn để chứng minh mối ràng buộc này.

Sự chứng minh này phải khéo léo kết hợp với các yếu tố như lịch sử đi nước ngoài, tài chính, lịch trình. Một hồ sơ mạnh là hồ sơ không phải có hàng chục tỷ mà là hồ sơ sạch, tài chính ít nhưng rõ ràng, đương đơn có công ăn việc làm hoặc có doanh nghiệp đóng thuế đàng hoàng.