Những đối tượng được miễn chứng minh tài chính khi xin visa du lịch Hàn Quốc?

Những đối tượng được miễn chứng minh tài chính khi xin visa du lịch Hàn Quốc?

Trong thủ tục xin visa du lịch Hàn Quốc, bạn phải có phần chứng minh tài chính để gia tăng sự tin tưởng của lãnh sự Hàn Quốc rằng bạn có khả năng chi trả cho chuyến đi này. Tuy nhiên chính sách vẫn còn được nới lỏng và không phải ai cũng phải bắt …
Read more