Có kiến thức xin visa Mỹ, từ khó xin cũng thành dễ!

kiến thức xin visa Mỹ

Trước giờ, với những ai thường xuyên xuất ngoại sẽ luôn có chung một nhận xét là xin visa Mỹ khó nhất, đúng với câu nói vui của mọi người hay nói là “Nhất Mỹ – Nhì Can – Tam Âu – Tứ Úc – Ngũ Nhật – Lục Hàn”.  Tuy nói khó là vậy, nhưng …
Read more