Chứng minh nào là quan trọng khi xin visa Mỹ: Thu nhập hay Tài chính?

Chứng minh nào là quan trọng khi xin visa Mỹ: Thu nhập hay Tài chính?

Xin visa Mỹ chứng minh thu nhập hay tài chính quan trọng hơn? Câu hỏi: Em nghe nói xin visa Mỹ rất khó. Em dự định sang năm em sẽ xin visa du lịch Mỹ cùng với vài người bạn. Em có tham khảo trên website của Á Châu và thấy khi xin visa Mỹ thì …
Read more