Xin visa trở lại Canada sau khi bị trục xuất được không?

Xin visa trở lại Canada sau khi bị trục xuất được không?

Câu hỏi: Chào Á Châu. Vào năm 2010 gia đình tôi làm hồ sơ và đã định cư ở Canada. Sau đó năm 2011 tôi đánh nhau với người ta 2 lần và bị bắt, lúc đó tôi chưa có quốc tịch Canada, nên tôi đã bị đuổi về Việt Nam. Tôi trở về Việt …
Read more