Có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn sử dụng không?

Có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn sử dụng không?

Sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra khi bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa của bất kì quốc gia nào đó. Và một trong những loại giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ chính là hộ chiếu. Vậy có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn …
Read more