Có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn sử dụng không?

Có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn sử dụng không?

Sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra khi bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa của bất kì quốc gia nào đó. Và một trong những loại giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ chính là hộ chiếu. Vậy có được cấp visa khi hộ chiếu hết trang nhưng còn hạn …
Read more

Hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao?

Hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao?

Để xin visa đi nước ngoài, yêu cầu thủ tục đầu tiên bạn phải có là hộ chiếu. Tuy nhiên, mọi người thường hay lơ là về vấn đề bảo quản hộ chiếu. Vậy nếu hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao? Nếu bạn muốn đi nước ngoài gấp nhưng hộ …
Read more