Hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao?

Hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao?

Để xin visa đi nước ngoài, yêu cầu thủ tục đầu tiên bạn phải có là hộ chiếu. Tuy nhiên, mọi người thường hay lơ là về vấn đề bảo quản hộ chiếu. Vậy nếu hộ chiếu bị mất, hết hạn hoặc hư hỏng thì phải làm sao? Nếu bạn muốn đi nước ngoài gấp nhưng hộ …
Read more