Học sinh đi du lịch Đài mùa hè có cần xin giấy phép của trường không?