Có bị mất phí khi rút lại hộ chiếu trong lúc lãnh sự Đài Loan đang xét hồ sơ không?

Có bị mất phí khi rút lại hộ chiếu trong lúc lãnh sự Đài Loan đang xét hồ sơ không?

Bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin visa Đài Loan và đã nộp cho lãnh sự xét duyệt. Tuy nhiên, vì một vài vấn đề cá nhân mà bạn muốn rút lại hộ chiếu. Vậy bạn có bị mất phí khi rút lại hộ chiếu trong lúc lãnh sự Đài Loan đang xét …
Read more