Lao động ở Đài Loan nếu trốn về thì có xin visa Đài lại được không