Từng quá hạn visa Hàn Quốc giờ xin visa lại được không?

Từng quá hạn visa Hàn Quốc giờ xin visa lại được không?

Visa ở các nước đều có quy định rõ thời hạn bạn được lưu trú cụ thể một khoảng thời gian cho phép tại quốc gia đó. Nếu bạn không tuân thủ sẽ gặp khó khăn cho những lần xin visa kế tiếp. Vậy từng quá hạn visa Hàn Quốc giờ xin visa lại được …
Read more