Xin visa Mỹ theo diện nào nếu vừa đi hội nghị vừa đi công tác?

Xin visa Mỹ theo diện nào nếu vừa đi hội nghị vừa đi công tác?

Câu hỏi:  Tôi hiện tại đang làm giảng viên cho một trường Đại học tại Hà Nội. Hôm trước tôi có nhận được một lời mời tham gia dự hội nghị và tham quan khuôn viên của một trường Cao đẳng ở bên Mỹ. Từ đó tới giờ tôi cũng chưa từng một lần đến …
Read more