Không sở hữu nhà thì có xin visa Canada được không?

Không sở hữu nhà thì có xin visa Canada được không?

Trong thời gian gần đây, Á Châu hay nhận được những câu hỏi chung về thiếu sót trong hồ sơ để xin visa Canada như là: “Tôi không có nhà thì xin visa Canada được không?”, “Xin visa Canada về mặt tài chính cần giấy tờ nhà không?”… Thì nay, Á Châu xin giải đáp …
Read more