Quy trình xin visa công tác Mỹ chi tiết nhất

quy trình xin visa công tác Mỹ 1

Ngày này, số lượng công ty Việt Nam hợp tác kinh doanh với Mỹ rất nhiều. Do đó, nhu cầu xin visa công tác Mỹ ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, chính sách cấp visa của cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ được quản lý chặt chẽ, không dễ dàng cấp visa cho bạn. Vậy …
Read more