Quy trình xin visa công tác Nhật Bản chi tiết nhất

quy trinh xin visa cong tac Nhat Ban

Trong nhiều nắm qua, giữa Nhật Bản và Việt Nam đã có sự hợp tác phát triển sâu rộng, hoạt động trao đổi giữa hai bên, nhất là hoạt động hợp tác kinh tế và học tập kinh nghiệm nghiên cứu khoa học ngày càng phổ biến. Do đó, những chuyến đi sang Nhật công …
Read more