Visa du lịch tự túc Úc có thể xin được thời hạn 1 năm không?

Visa du lịch tự túc Úc có thể xin được thời hạn 1 năm không?

Câu hỏi: Hồi năm 2015 tôi đã xin được visa du lịch Úc thành công với thời hạn 3 tháng. Bây giờ tôi định xin tiếp visa du lịch Úc nhưng tăng thời hạn lên thành 1 năm thì liệu có được chính phủ Úc chấp nhận không? Để được cấp visa thì tôi nên làm …
Read more